ihocon: Dell Inspiron 桌上型電腦(i3-10100, 8GB, 256GB SSD)

Dell 現在有許多電腦及周邊配備在特價. 免運費.

像是Dell Inspiron 桌上型電腦(i3-10100, 8GB, 256GB SSD) 原價$509.99, 特價$299.99, 節省$210(41% Off), 免運費!!

由此購買